Three stone ring

Three stone ring

 טבעת 3 אבנים - ישנם אנשים המאמינים שהיא מסמלת את העבר,ההווה והעתיד של בני הזוג או את האהבה, חברות ונאמנות בין בני הזוג.